headerblauw.jpg

De volgende punten zijn onze voorwaarden, lees ze even goed door alsjeblieft.

 

 • Wij hebben een cap verplichting wanneer u hier komt (proef) rijden. Tevens zijn schoenen/laarzen met een hak verplicht. Het rijden op onze paarden is geheel op eigen risico
 • Wij rijden vrijwel alle paarden voor, wanneer u komt kijken naar één van onze paarden. Zo kunt u de reactie en berijdbaarheid bekijken van onze paarden.
 • U bent zelf volledig verantwoordelijk voor het betreden van ons terrein en het berijden van onze paarden.
 • Paarden worden niet vastgehouden uit verkoop wanneer een afspraak is gemaakt om te komen bezichtigen. Wij werken volgens het 'Wie het eerst komt, het eerst maalt' principe. Wij willen iedereen de kans geven alle paarden te bekijken wanneer men langs komt bij Stal Sans Souci. Het gebeurt regelmatig dat men een ander paard koopt dan waar men voor komt kijken. Daarnaast worden afspraken soms vlak van te voren afgezegd. Wij willen daarom vrij zijn met het aanbieden van onze paarden. Uiteraard wordt u op de hoogte gehouden wanneer het paard, waar u een afspraak voor gemaakt heeft, verkocht is voordat u komt kijken. Wij laten u niet voor niets komen. Over verkochte paarden kunnen wij helaas niet in discussie gaan.
 • Wanneer u één van onze paarden meerdere keren wilt bezichtigen/berijden dan houden wij het paard alleen vast indien dat nadrukkelijk is overeengekomen.
 • U bent vrij het paard zelf te laten keuren. U kunt zelf een dierenarts uitzoeken of dat in overleg met ons doen. De kosten van de keuring zijn, ongeacht de uitslag, voor de kosten van de koper.
 • De keuring dient uitgevoerd te worden op het terrein van Stal Sans Souci.

Stal Sans Souci brengt geen paarden naar andere locaties voor keuringen, noch geven wij paarden mee om elders te laten keuren. Dit om discussies over eventuele ongevallen, problemen en/of ander ongerief te voorkomen.

 • U dient het paard binnen 1 week na aankoop op te halen bij Stal Sans Souci . Tevens bestaat de mogelijkheid het paard te laten brengen door LuMa paardentaxi. De extra kosten worden in overleg bepaald.
 • Kan het paard niet binnen 1 week na aankoop worden opgehaald, dan zijn de kosten daarvoor 100 euro per week. Wordt er niet aan een tijdige betaling van de kosten voldaan binnen 2 weken na aankoop, kan het contract eenzijdig worden verbroken door Stal Sans Souci.
 • Paarden worden niet op proef meegegeven. Het paard kan niet zonder meer terug gebracht worden wanneer het paard niet bevalt. Wel bestaat de mogelijkheid om, in overleg, het paard om te ruilen voor een ander paard wat aangeboden wordt door Stal Sans Souci.

Door het tekenen van het koopcontract bent u verzekerd van het feit dat u inruilgarantie krijgt. Teruggave van geld is niet mogelijk!

A: Aangezien wij veel aanvoer van nieuwe paarden en pony's hebben, moet er zeker het paard van uw dromen tussen zitten.

B: De inruilgarantie is geen verzekering. Mocht het paard/pony bij u bijvoorbeeld een blessure oplopen en u wilt het inruilen, is de waarde niet hetzelfde als dat hij was bij de aankoop. Er zal dan bijbetaald moeten worden op een gezond paard

 • Kosten divers (dan wel veterinair) van een aangekocht paard, kunnen niet bij ons worden verhaald. Stal Sans Souci zal door de koper NIET aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (gevolg) schade veroorzaakt door een verkocht artikel of paard/pony.
 • Stal Sans Souci biedt een koper alle mogelijkheid om zich voldoende te vergewissen van het gedrag, stalgedrag en rijniveau/gedrag van het aan te kopen paard(en), de pony ('s). Wanneer de koper als leek de aankoop wenst te gaan doen zal hij zich laten vergezellen door een ter zake deskundige, zo niet kan hij zich nadien niet beroepen op het feit als leek het paard, de pony te hebben aangekocht. Koper gaat d.m.v. het aankopen van het paard(en), de pony ('s) akkoord met het gedrag, stalgedrag en rijniveau zoals deze zijn. Koper aanvaardt dat dit gedrag, stalgedrag en rijniveau kunnen veranderen zowel in positieve als in negatieve zin. Paarden en pony's zijn gewoontedieren en hebben minimaal 4 weken nodig om te wennen op de nieuwe locatie.
 • Koper ontleent zich geen rechten aan beschrijvingen van te koop staande paarden en pony’s dan wel ruitersportartikelen zowel op de website als in internetadvertenties. Vorm-, en of drukfouten zijn voorbehouden.
 • Leeftijd en ras stamboekloos paard Schatten van de leeftijd en het ras van een stamboekloos paard blijft discutabel.

A: Over de daadwerkelijke leeftijd van paarden en pony's zonder stamboom kunnen wij nimmer garanties geven en zullen wij door de koper niet aansprakelijk worden gesteld

B: De koper gaat akkoord met het dier zoals deze is en Stal Sans Souci zal niet door de koper aansprakelijk worden gesteld indien het paard/pony van een ander ras blijkt te zijn als wat hij had verwacht.

 • Ons BTW nummer is NL196658846B02 Onze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten tussen Stal Sans Souci en de koper/verkoper. Alle andere voorwaarden worden uitgesloten. Op de overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.

A: Alle geschillen zoals die mochten ontstaan uit de koop/verkoop, of enige andere rechtshandeling, kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank te Arnhem

B: Wij vragen u de verkoopvoorwaarden, met eventuele aanvullingen over bekend zijn de problemen/gebreken van het paard/pony, en bij de overdracht het koopcontract, voor overeenstemming te tekenen.

 • Koper is zelf verplicht het paard door de nieuwe staleigenaar te laten registreren bij het RVO

 

Naam :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Woonplaats :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Email adres :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Datum :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Handtekening :