headerblauw.jpg

Algemene dekvoorwaarden


Algemene dek- en betalingsvoorwaarden 2022
• Wij werken met vers sperma
• Door het bestellen en ontvangen van het sperma, heeft de merriehouder kennisgenomen van onze dek- en betalingsvoorwaarden en verklaart zich akkoord met deze voorwaarden.
• Het dekseizoen start op 1 maart 2022 eindigt op 15 september 2022.


Sperma bestellen en verzenden
• Sperma bestellen kan alle dagen van de week vóór 9:00 uur 's ochtends.
• Het sperma wordt dezelfde dag geleverd in Nederland.
• Vóór aanvang van de eerste inseminatie dienen de merriegegevens en eigenaar gegevens te worden aangeleverd.


Dekgeld en verdere kosten
• Bij de eerste bestelling wordt het starttarief (1e tarief) in rekening gebracht. Het tweede tarief (2e tarief) wordt in rekening gebracht na 70 dagen dracht, wanneer er geen gustverklaring is ontvangen.
• Gustverklaringen van louter officieel erkende dierenartsen dienen uiterlijk vóór 1 oktober 2022 bij ons in het bezit te zijn anders vervalt de gustregeling. Let op, het is de plicht van de merriehouder om Stal Sans Souci te informeren wanneer de merrie niet drachtig is.
• Bij elke verzending worden er transportkosten in rekening gebracht. De transportkosten vervallen als het sperma zelf wordt afgehaald. Wij berekenen de kosten (dekgeld, verzendkosten) rechtstreeks door aan de merriehouder. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.
• De merriehouder is vanaf het moment van eerste bestelling verplicht de kosten en afdrachten te voldoen. Er kan geen nieuwe bestelling geplaatst worden als er niet betaald is.
• Bij verkoop van de merrie na de eerste of volgende inseminatie blijf opdrachtgever ten alle tijden verplicht het dekgeld te voldoen.
• Bij overschrijding van de betalingstermijn van 7 dagen zal het factuurbedrag verhoogd mogen worden met aanmaningskosten, conform de WIK en BIK ingevolge het besluit normering incassokosten en wordt tevens wettelijke(handels-)rente doorbelast vanaf vervaldatum factuur.
• Het overdragen van het dekbewijs en de overdracht aan de respectievelijke fokkerijorganisatie vindt alleen plaats als alle kosten zijn voldaan.

 

Overig
• Stal Sans Souci aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor te trage of (te) late levering van het bestelde sperma.

 

Dekgeld Casaron : € 500,-- (bij gust €200,--)
Per Cyclus 1 dekking, kan meer tegen meerprijs (65,--)
Dekgeld is exclusief BTW en verzendkosten

Dekgeld Next Joke Sans Souci MC € 400,-- (bij gust €200,--)
Per Cyclus 1 dekking, kan meer tegen meerprijs (65,--)
Dekgeld is exclusief BTW en verzendkosten
Naam merrie:
........................................................................................................................................
Afstamming merrie :
........................................................................................................................................
Levensnummer merrie :
........................................................................................................................................
Chipnummer merrie :
........................................................................................................................................
Naam eigenaar :
........................................................................................................................................
Adres:
........................................................................................................................................
Woonplaats :
........................................................................................................................................
Telefoonnummer :
........................................................................................................................................
Email adres :
........................................................................................................................................
Datum :
........................................................................................................................................
Handtekening :